ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2006

Friday, June 23, 2006

ഉക്രൈന്‍ - ടുണീഷ്യ

വെള്ളി, 23 ജൂണ്‍

ഗ്രൂപ്പ് H

2 Comments:

At 10:32 PM, Blogger R2K said...

: )

 
At 4:13 AM, Blogger ജേക്കബ്‌ said...

ഉക്രൈന്‍ 2 : ടുണീഷ്യ 0

 

Post a Comment

<< Home